cz CZ en EN de DE

Průběžné dávkování

Průběžná zásobníková váha je určena pro přesné dávkování nebo sledování prošlého množství surovin. Umožňuje velmi přesné vážení, které je důležité například při vyskladňování surovin při nakládání do železničních vagonů nebo automobilů v případě, že není k dispozici železniční váha nebo váha na nákladní vozidla. Výhodou průběžného dávkování je, že malým zásobníkem je možné dávkovat libovolně velké množství surovin.

Popis

Zařízení se skládá ze zásobníku, který je uložen na snímačích síly, a vypouštěcího zařízení s pneumaticky nebo elektricky ovládanou vypouštěcí klapkou, případně s mechanismem pro vyklopení celého zásobníku. Zařízení je řízeno programovatelným automatem (PLC), který obstarává celý proces dávkování.

Proces vážení je jednoduchý a začíná tím, že obsluha předvolí požadované množství suroviny. Pokud je dávka větší, než je velikost zásobníku, řídicí systém rozpočítá celkovou dávku na více dávek podle maximální velikosti zásobníku. Spuštěním dávkování se provede vynulování váhy a spustí se hrubý přísun materiálu. Po dosažení předvolené hodnoty hmotnosti se vypne hrubé dávkování a spustí se jemné dávkování (přesnější vážení). Po navážení jedné dávky se vypustí nebo vyklopí váha na vozidlo nebo do vagonu. Po vyprázdnění a zavření se spustí dávkování další dávky. Celý proces se opakuje do té doby, dokud se nenaváží celkové požadované množství suroviny.

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu