cz CZ en EN de DE

Měření průhybu a zatěžovací síly

Zařízení pro měření průhybu a zatěžovací síly  nebo kroutícího momentu a úhlového natočení je určeno pro testování různých výrobků. Mezi realizované aplikace patří měření průhybu vík kanálových a vodovodních šachet, u nichž je testována zatěžovací nosnost odlitků nebo odolnost zemních souprav pro ovládání ventilů.

Popis

Výrobek se zatěžuje pomocí hydraulického válce, na kterém je umístěn tenzometrický snímač síly. Měří se deformace (průhyb, prodloužení, protažení apod.) výrobku v závislosti na zatěžovací síle. Zařízení pro měření průhybu a zatěžovací síly umožňuje měřit deformaci v tahu i tlaku. Pro vyhodnocení lze použít průmyslový terminál, dotykový panel 7“ až 15“ nebo PC s vizualizačním SCADA systémem. K zařízení je možné připojit tiskárnu pro tisk protokolů s grafy. V kombinaci s PC lze ukládat data do databáze a zpětně je prohlížet či tisknout.

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu