cz CZ en EN de DE

Vymývání betonový výrobků

Zařízení je určeno pro vymývání betonové dlažby nebo jiných výrobků z betonu a jiného stavebního materiálu.

Popis

Nad dopravníkem výrobků z vibrolisu je umístěn rám s pojezdem. Na pojezdu je připevněna oplachová nádrž a vymývací trysky případně doplněné ofukem. Po dopravení desky s výrobkem z vibrolisu do výchozí polohy se deska s výrobky zvedne do nastavitelné šikmé polohy pro snadnější odtok vody z výrobku. Řídicí systém vymývačky natlakuje oplachovou vodu na požadovaný tlak, otevře se ventil pro vymývání výrobků a posuv pojezdu. Po dojetí do krajní polohy se spustí oplach výrobku, po kterém je možné provést ještě ofuk vody z výrobku nebo penetraci výrobku. Řídicí systém umožňuje nastavit parametry procesu vymývání – mezi ty základní patří:

  • tlak vody pro vymývání
  • rychlost posuvu
  • počet cyklů vymývání
  • počet oplachů
  • směr oplachu
  • směr vymývání

Tyto parametry lze uložit do paměti pro určitý výrobek. Obsluha nemusí při změně výrobku nastavovat nové parametry, ale pouze zvolí výrobek a všechny příslušné parametry se vyvolají z paměti zařízení. Parametry zůstávají uchovány v paměti i při vypnutí a opětovném zapnutí zařízení, dokud je obsluha nezmění.

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu