cz CZ en EN de DE

Dávkovaní sypkých surovin

Jednoduchá dávkovací váha je určena pro dávkování surovin v potravinářské, stavební, chemické a jiné výrobě. Pro dávkování více surovin nabízíme komplexnější dávkovací systémy dle specifických požadavků. Dávkovací váha je vhodná i pro výměnu stávajících nevyhovujících dávkovacích systémů v různých výrobních technologiích.

Oblasti použití dávkovací váhy:

  • pytlovací váhy
  • dávkovací váhy na obilí
  • průběžné dávkovací váhy
  • dávkovací váha na cement při výrobě betonu
  • dávkovací váha na kamenivo a písek při výrobě betonu
  • dávkovací váha na vodu při výrobě betonu
  • dávkovací váha na přísady při výrobě betonu

Popis

Jednoduchá dávkovací váha umožňuje dávkování dvou surovin podle nastavitelných předvoleb nebo dávkování jedné suroviny v režimu dávkování hrubě a jemně. Zařízení umožňuje chod v režimu jak manuálního dávkování, kdy po dobu stisku tlačítka se dávkuje surovina a na displeji se zobrazuje aktuální váha dávkované suroviny, tak automatického dávkování, při kterém probíhá automaticky podle nastavitelných předvoleb. Jako ovládací prvky jsou použita odolná průmyslová tlačítka. Zařízení je možné dodatečně připojit na řídicí systém, doplnit tiskárnou pro tisk vážních lístků nebo vybavit dotykovým displejem pro zobrazení podrobnějších informací.

Technické údaje

Rozsah hmotnosti 0,100 až 120 000 kg (dle použitých snímačů síly)
Rozlišovací schopnost podle rozsahu vážení
Přesnost 0,1 %
Úředního ověření vyhodnocovací jednotka i snímače síly jsou opatřeny certifikát

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu