cz CZ en EN de DE

Měření vlhkosti a teploty surovin

Při výrobě betonových výrobků je nutné přesně dodržovat optimální konzistenci betonové směsi, která je dána výrobním předpisem. Hlavním ukazatelem konzistence směsi je její vlhkost. Pro technologické účely a následné zpracování betonové směsi se volitelně měří i její teplota. Měření vlhkosti se realizuje pomocí sondy, která je umístěna na výstupu ze zásobníku nebo ve vážícím zásobníku. Sonda pro měření vlhkosti se používá pro jemnější frakce písku (do 8 mm). Vlhkost směsi s frakcí písku od velikosti 8 mm je obtížné měřit, protože jejich zrnitost neumožňuje zadržovat vodu. Výstupní signál ze sondy je možné dále zpracovávat a využít například pro úpravu množství přidávaných surovin tak, aby byla dodržena požadovaná výsledná vlhkost směsi. Volitelně je sonda vlhkosti vybavena i měřením teploty suroviny. Případně je možné měření oddělit a snímač pro měření teploty umístit na jiné zvolené místo v zásobníku.

Popis

Na základě konzultace s technologem je zvoleno vhodné umístění sondy pro měření vlhkosti. Po montáži a napojení sondy na řídicí systémy technologie je nutné sondu pro měření vlhkosti kalibrovat pro příslušnou surovinu. Po kalibraci je sonda připravena k provozu.

Při použití samostatné vyhodnocovací jednotky je obsluze umožněno podle aktuální hodnoty vlhkosti manuálně upravovat množství vody a surovin tak, aby betonová směs splňovala požadované parametry, které jsou dány technologickými pokyny. V případě napojení na řídicí systém se množství suroviny a vody upravuje automaticky dle výpočtu v řídicí jednotce a celý proces probíhá automaticky. Obsluha může na displeji vyhodnocovací jednotky sledovat časový průběh vlhkosti směsi, který je možné pro účely technologie dlouhodobě zaznamenávat a případně exportovat k dalšímu zpracování. Sonda pro měření vlhkosti se používá buď tyčová, nebo válcová. Použití určitého typu sondy je dáno tvarem zásobníku a dalšími parametry.

Technické údaje

El. napájení 24 VDC
Výstupní signál měření vlhkost pevně nastavený z výroby 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V
nastavitelný pomocí trimru
Výstupní signál měření teploty pevně nastavený z výroby 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V
Rozsah měření vlhkosti 0-25 %
Vyměnitelná čelní plocha sondy ano
Volba materiálu čelní plochy ano

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu