cz CZ en EN de DE

Řídicí systém pro mísírny betonu

Režimy provozu řídicího systému pro mísírny betonu:

Ruční režim – umožňuje míchání v ručním režimu, je určen spíše pro servisní účely.

Poloautomaticky režim – umožňuje automatické navážení surovin, ale ruční vypouštění a dokončení procesu ručně. Používá se spíše pro testovací účely a výrobu speciálních betonů.

Automatický režim - plně automatický bezobslužný provoz podle zvolené receptury a nastavených parametrů.

Receptury:

Do vnitřní paměti řídicího systému pro mísírny betonu lze uložit 2000 receptur, které je možné kdykoliv změnit. Jejich změnu je možné blokovat heslem, kombinací pořadí stisku kláves na čelním panelu nebo uzamykatelným vypínačem. K dispozici je možné ponechat pouze změnu množství vody. Uložené receptury jsou uloženy ve vnitřní paměti a zůstávají uloženy v paměti i při výpadku a opětovném zapnutí el. proudu. Receptury je možné z řídicího systému exportovat a zálohovat do PC, stejně tak je možné receptury napsat na PC do tabulky v Exelu a je možné je přenést do řídicího systému.

Receptury se zadávají v množství na 1m3 (je to výhodné z hlediska podkladů od certifikovaných zkušeben pro výrobu betonu). Obsluha předvolí požadované libovolné množství betonu v m3, řídicí systém vypočítá podle objemu míchačky požadovaný počet dávek a velikost jednotlivých záměsí betonu v míchačce. Všechny tyto údaje se zobrazují na displeji.

Displej:

Varianta 1: Průmyslový terminál s LCD 4x 20 znaků podsvíceným displeje a průmyslovou membránovou klávesnicí. Klávesnici je možné při opotřebení nebo poškození jednoduše vyměnit.

Varianta2: Průmyslový dotykový displej s výměnnou krycí folií ve velikostech 7“, 10“, 15“.

Varianta3: Vizualisace technologie pomocí SCADA systému na PC.

Ze zkušeností z provozu doporučujeme kombinaci Varianta 1 + Varianta 3 nebo Varianta2 + Varianta 3. Průmyslový terminál nebo dotykový displej umístit u míchačky. Umožní se tím plně automatický provoz i bez PC a jednoduché ladění výroby. PC umístit na vzdáleném pracovišti. V běžném provozu obsluha ovládá mísírnu betonu ze vzdáleného pracoviště z PC. Při míchání speciálních betonů nebo při ladění výroby může obsluha plnohodnotně obsluhovat mísírnu přímo u míchačky betonu.

Nastavení parametrů:

V servisním menu je možné nastavit všechny možné parametry. Jedná se o cca 100 parametrů, které je možné změnit po zadání přístupového hesla. Pro snadné nastavení je zde funkce SETUP, funkce továrního nastavení. Při zkušebním provozu se veškeré parametry nastaví na bezproblémový provoz. Tyto parametry se uloží do programu a není možné je změnit (pouze při servisu, přehráním programu). Pokud dojde k takovému nastavení, že mísírna nepracuje přesně podle představ, obsluha provede nastavení SETUP a mísírna bude bezproblémově pracovat. Tyto parametry SETUP pravidelně aktualizujeme.

Ukládání dat:

Do vnitřní paměti řídicího systému je možné ukládat jednotlivé míchačky. Pokud není řídicí systém doplněn PC, je možné data prohlížet na displeji terminálu nebo na dotykovém displeji. Z dotykového displeje je možné je exportovat do Exelu, ukládat na USB nebo paměťovou kartu. Pokud je systém napojen na PC, je možné data ukládat do PC. Uložená data je možné prohlížet po jednotlivých míchačkách nebo po jednotlivých dodacích listech. Je možné tisknout přehledy a výkazy podle požadavku.

Snímače síly:

Podle konfigurace je součástí řídicího systému příslušný počet převodníků pro připojení snímačů síly se standardním výstupem 2mV/V. Tento výstupní signál má většina výrobců snímačů síly.

Dávkování vody:

Pokud se voda dávkuje přes impulsní průtokoměr, lze bez problémů připojit impulsní průtokoměr. Pokud se voda dávkuje do váhy, je možné připojit k systému vypouštěcí čerpadlo.

Dávkování přísad:

K systému lze připojit buď námi dodávaný dávkovač přísad nebo je možné k systému připojit libovolný dávkovač přísad.

Měření vlhkosti surovin:

K řídicímu systému lze připojit sondy pro měření vlhkosti surovin (v praxi má měření vlhkosti význam u frakcí od 0 do 8 mm). Aktuální vlhkost se zobrazuje na displeji terminálu, popřípadě na monitoru PC. V režimu nastavení je možné navolit ruční nastavení vlhkosti surovin podle aktuální vlhkosti nebo zvolit automatické nastavení vlhkosti podle signálu ze sond vlhkosti v surovinách.

Dávkování surovin (dosypy):

Aby bylo dávkování surovin co nejpřesnější je v režimu nastavení možné zvolit ruční nebo automatické dosypy. Ruční dosypy jsou pevně nastavené hodnoty. Automatické dosypy vypočítávají po každé dávce ze skutečného množství a požadovaného množství suroviny dosyp. Tento dosyp se přičítá nebo odečítá od předvolby. Na předvolené množství suroviny v paměti to nemá žádný vliv.

Stáhnout informace o produktuStáhnout informace o produktu