Slučovací moduly

Pro zpracování signálu ze snímačů síly doporučíme vhodný slučovací modul podle počtu snímačů a vzdálenosti od vyhodnocovací jednotky. Specifikujeme vhodné kabely na propojení snímačů síly.

Tabulka barevného značení vodičů snímačů síly různých výrobců.