Dávkování vody a tekutých surovin

Přesné dávkování surovin je jednou z hlavních podmínek kvalitní přípravy materiálů, potravin a dalších směsných produktů. Při výrobě směsí je důležité zajistit přesné dávkování jednotlivých surovin, čehož lze dosáhnout použitím adekvátních komponent (čerpadlo, průtokoměr, ventily, atd.) v kombinaci s kvalitní řídicí jednotkou. V nabídce jsou jak kompletní konvenční dávkovače surovin, které jsou založené na ověřené kombinaci komponent volených pro danou surovinu, tak dávkovače surovin, u nichž je možné konfiguraci volit dle požadavků zákazníka. Výjimkou není ani návrh a realizace netradičních dávkovačů surovin pro specifické aplikace.