Zkušební zařízení pro zkoušky životnosti

Zařízení pro zkoušky životnosti je určeno pro testování životnosti. Výrobek se cíleně a programově zatěžuje maximálními provozními parametry za podmínek blízkých reálnému provozu za účelem zjištění, zda je výrobek dlouhodobě schopen provozu a jeho životnost předčasně neskončí. Testovaný díl nebo výrobek se může testovat jedním zatížením popřípadě kombinací různých zatížení.

Příklad zkoušek:

1) Test plastového potrubí

Testovaný vzorek potrubí se umístí do zkušebního zařízení, tj. ponoří se do vodní lázně, nastaví se teplota na 80 °C a vzorek se zevnitř zatíží jmenovitým tlakem. Po dobu 6000 hodin se sleduje, zda nedošlo k poškození potrubí a tvarovým změnám. Hodnoty tlaku a teploty se zaznamenávají. Pokud dojde k poškození testovaného vzorku, měření se automaticky ukončí. Naměřené hodnoty se ukládají pro možnost další analýzy.

2) Test silenbloků

Testovaný vzorek silenbloku se uloží do cyklovacího zařízení. Obsluha předvolí požadované množství cyklů, zatěžovací sílu a povolený pokles síly. Spustí se proces cyklování. Při poklesu „síly“ silentbloku pod navolenou hladinu se vypne testování. Naměřené hodnoty se ukládají pro možnost další analýzy.