Měření a záznam teplot při průmyslové výrobě

Příklad aplikace:

U zákazníka docházelo k technologické nekázni při vulkanizaci pryžových výrobků. Obsluha nedodržovala technologický postup. Docházelo k umělému zkracování času vulkanizace a nedodržování teplot. Výsledkem byly nestandardní výrobky.

Zařízení jsme osadili příslušnými snímači teploty a polohy. Zařízení zaznamenává dobu vulkanizace a teplotu, včetně kódového označení obsluhy. Výrobce má tak dokonalý přehled kolik výrobků se vyrobilo za směnu, kdo je vyrobil a jestli dodržoval technologický postup. Zařízení navíc umožňuje přesné řízení teploty.

Monitoring teploty během výrobních procesů, ukládání naměřených hodnot do PC.