Vážení zásobníků

Průběžné zjišťování výšky hladiny v silech a zásobnících je nedílnou součástí každé výrobní technologie, která ve výrobním procesu využívá více surovin. Zajištění dostatku surovin a jeho hlídání je nutnou podmínkou správně fungujícího nepřetržitého provozu.

Popis

Všechny metody měření jsou ověřeny a dlouhodobě vyzkoušeny. Volba komponent je prováděna na základě zkušeností s daným prostředím a materiálem.

Spojité měření množství suroviny

Sypké suroviny:

 • vážení sila (od 0 kg do 120 tun),
 • měření výšky hladiny ultrazvukem (0,3 až 8 m),
 • radarové měření výšky hladiny (1 až 40 m).

Kapalné suroviny:

 • vážení sila (od 0 kg do 120 tun),
 • měření výšky hladiny ultrazvukem (0,3 až 8 m),
 • radarové měření výšky hladiny (1 až 40 m),
 • měření hydrostatického tlaku (0 až 100 m).

Nespojité měření množství suroviny

Sypké suroviny:

 • vážení sila (od 5 kg do 120 tun),
 • měření výšky hladiny ultrazvukem (0,5 až 8 m),
 • radarové měření výšky hladiny (1 až 40 m),
 • kapacitní snímání (pevně nastavené hladiny),
 • měření vrtulkovým snímačem (pevně nastavené hladiny).

Kapalné suroviny:

 • vážení sila (od 5 kg do 120 tun),
 • měření výšky hladiny ultrazvukem (0,5 až 8 m),
 • radarové měření výšky hladiny (1 až 40 m),
 • měření hydrostatického tlaku (0 až 100 m),
 • kapacitní snímání (pevně nastavené hladiny).

Pokud je k dispozici více zásobníku je možné zobrazovat výšku hladiny na PC nebo na dotykovém panelu. Zařízení lze kombinovat s dávkováním nebo s průběžnou dávkovací vahou. Dodávána je kalibrovaná sestava, u které zákazník namontuje snímače podle návodu, zapne vyhodnocovací jednotku do zásuvky a vážení nebo měření výšky hladiny je plně funkční.

Na požádání lze dodat soupravy pro prostředí s nebezpečím výbuchu.