Ostatní aplikace

Pro doplňování tlakových lahví dodáváme vysokotlaký kompresor, který také slouží jako zdroj vzduchu pro seřizování vysokotlakých armatur. Dodáváme zařízení pro měření a regulaci teploty v provozech, jako jsou pivovary či pekárny. Nabízíme také opravy a výměnu elektroinstalace strojních zařízení, jako jsou automatické pily a štípačky na dřevo, průmyslové myčky na kola automobilů či části řídicích systémů na mísírnách betonu.