Zařízení pro tlakové zkoušky za zvýšených a snížených teplot

Zařízení pro tlakové zkoušky

Zařízení pro tlakové zkoušky je určeno pro testování armatur nebo jiných výrobků pro vodu, plyn a ostatní media za zvýšených a snížených teplot. Tlakovací zařízení je v oddělené části od testovacího boxu. Testovací box je vybaven odděleným topným nebo chladícím okruhem. Topení/chlazení se provádí buď vzduchem, nebo vodou (omezeno minimální teplotou).

Popis

Zkušební zařízení pro tlakové zkoušky se skládá z nerezové zkušební vany s víkem a z tlakovací části s řídicí elektronikou. Všechny komponenty jsou umístěny v hliníkovém rámu s výplněmi pro snazší manipulaci. Nerezová zkušební vana s nerezovým roštem s vysokou nosností je určena pro uložení testovaného výrobku a umožňuje snadný přístup během manipulace a připojování. Odklopné průhledné víko/dveře zabraňují stříkání vody během zkoušky mimo prostor vany. Ke zkušebnímu zařízení lze výrobek libovolné velikosti. V tlakovací části jsou volitelně umístěny pneumaticko-hydraulické multiplikátory (statický tlak), vzduchová vývěva (podtlak, testování zpětných klapek) a čerpadlo (dynamický tlak, předplnění).

Pro ovládání zařízení je možné volit ze dvou variant. Buď lze zařízení vybavit levnějším HMI dotykovým panelem o úhlopříčce 7 až 15“ nebo použít průmyslové PC s dotykovou obrazovkou (případně lze použít standardní PC). Kvůli omezeným programovým možnostem HMI dotykového panelu je doporučeno použít variantu s PC, která umožňuje širší možnosti úprav obslužného programu dle specifických požadavků. Pro vizualisaci na PC slouží SCADA systém Promotic od firmy Microsys. Řídicí systém je založen na programovatelných automatech (PLC). Průběh dlouhotrvajících zkoušek lze volitelně pro kontrolu sledovat pomocí IP kamery, která je umístěna na polohovatelném rameni ve zkušebním prostoru.

Obslužný program umožňuje podrobně nastavit průběhy zkoušek. Mezi základní parametry zkoušek patří požadované tlaky, časové prodlevy, rychlosti nárůstu tlaků atd. Doba trvání zkoušek může být nastavena i v řádech dnů, a proto je zařízení vhodné i pro dlouhodobé testování. Záznam měření je průběžně ukládán a společně s doplňujícími informacemi (předvolené parametry, typ zkoušky, typ armatury, jméno zkoušejícího, atp.) uložen do databáze, z níž je možné vytisknout zkušební protokoly v požadovaném vzhledu.

Technické údaje

 • Vstupní tlak: 1-8 bar.
 • Zkušební medium: voda.
 • Výstupní tlak: 5 - 600 bar (vyšší tlaky na dotaz).
 • Přesnost nastavení výstupního tlaku: 0,15 % z rozsahu.
 • Objemový průtok: 5 - 200 cm3 na zdvih (podle průměru a zdvihu pneumaticko-hydraulického multiplikátoru).
 • Rychlost zdvihu: 1-10 s (podle rychlosti náběhu tlaku na vstupu).
 • Rozsah podtlaku: 0-0,95 bar.
 • Zkušebna pro dlouhodobé zkoušení armatur statickým a dynamickým tlakem 10 bar, 60 bar, 120 bar a podtlak 0,95 bar.
 • Zkušebna pro zkoušení armatur statickým tlakem pro tlaky 35 bar, 60 bar, 120 bar, a podtlak 0,95 bar.
 • Zkušebna určená pro výrobní kontrolu těsnosti ventilů s dvěma nezávislými měřicími stanovišti do tlaku 60 bar.
 • Zkušebna určená pro výrobní kontrolu těsnosti plastových nádrží do tlaku 120 bar.