Zkušební stojany

Zkušební stojany jsou určené pro upínání výrobků při provádění zkoušek. Testované výrobky se do zkušebních stojanů ukládají buď ručně, nebo automaticky pomocí robota respektive manipulátoru. Orientace a správnost uložení je detekována příslušným počtem snímačů (indukčních, optických apod.). Upevnění testovaného vzorku se provádí pomocí hydrauliky, pneumaticky nebo jiným způsobem, který v žádném případě nesmí poškodit nebo deformovat výrobek. Pro zajištění předepsaných upínacích sil se instalují snímače síly (krouticího momentu apod.) s koncovkami. Signál ze snímačů síly se vyhodnocuje a na jeho základě se volí příslušné akční veličiny při řízení upevnění (tlak oleje, vzduchu apod.). Zkušební stojany se podle velikosti zatížení vyrábí buď z prefabrikovaných hliníkových profilů, nebo ocelových profilů tak, aby byly schopné bez problému zachytit zatěžovací síly.