Zkušební zařízení pro cyklické tlakové zkoušky

Zkušební zařízení pro cyklické tlakové zkoušky vodou je určeno pro testování životnosti výrobků v průmyslové výrobě při provozním zatížení. Testovaný vzorek se zatěžuje tak, aby test co nejvíce simuloval provozní podmínky výrobku na základě interních předpisů, nebo se test provádí přímo v souladu s předepsanou normou výrobku (např. EN 12842). Zkušební zařízení je uzpůsobeno tak, aby umožňovalo jednoduché a rychlé připojení testovaného vzorku, a je intuitivně obsluhováno pomocí dotykového panelu (HMI) či průmyslového PC (iPC).

Popis

Rám zkušebního zařízení se skládá ze zakrytovaného průmyslového duralovém rámu se zajistitelnými pojezdy, který nabízí vysokou míru modifikovatelnosti dle specifických požadavků (např. zástavbový prostor). V rámu je umístěn zdroj zatížení (řízená tlakovací jednotka) a vlastní řídicí systém. Tlakovací jednotka se skládá z tlakového multiplikátoru vzduch/voda s řízeným zdvihem a vstupně/výstupními ventily. Vlastní tlakovací jednotka je dimenzována na 200 % požadovaného zatížení. To zajišťuje, že mechanické komponenty nebudou přetěžovány a budou mít vyšší životnost. Zároveň je možná krátkodobé přetížení zkušebního zařízení. Zřízení má vlastní zdroj vody pro testování s automatickým dopuštěním a chlazením testovací kapaliny. V případě, že je nutné zajistit větší objemový průtok při rychlém dynamickém testování, je využito vysokotlaké ponorné čerpadlo v kombinaci s nerezovou či plastovou velkokapacitní nádrží zajišťující dostatečný přísun vody a chlazení čerpadla.

Zkušební zařízení pro cyklické zkoušky

Pro ovládání zkušebního zařízení slouží barevný dotykový panel v provedení HMI nebo iPC dle výběru ve velikosti od 5“ do 19“. Obě provedení umožňují okamžité zobrazení měřených hodnot (i časový průběh), změnu předvoleb měření a nastavení stroje. Naměřená data je možné ukládat na externí zařízení (USB, SD karta). K panelům se lze vzdáleně připojit pomocí lokální sítě (VNC, RDP).

Verze s iPC navíc nabízí další rozšíření, mezi než například patří:

  • komunikace s nadřízeným systémem (např. SAPâ, SQL databáze)
  • ­správa, tisk a zálohování protokolů měření (např. Microsoftâ Excel, Microsoftâ Access, SQL, XML, PDF, textový soubor)
  • ­tisk identifikačních štítků (např. průmyslové tiskárny Zebraâ řady ZT)
  • ­správa uživatelů v kombinaci s přístupovým systémem (např. identifikační čipy RFID, Dallas)
  • ­zasílání informačních e-mailů (např. při ukončení či přerušení zkoušky)

Dotykový panel je v obou provedeních programovatelný, a je tedy možné zobrazit parametry dle konkrétních požadavků či rozšířit obslužnou aplikaci o specifické funkce.

Příklad aplikace

Měření mechanické odolnosti plastových trubek na pitnou vodu. Zkoušený vzorek se připojí ke zkušebnímu zařízení a testuje se, zda nedojde k destrukci vzorku po 26000 cyklech při zatížení 0–25 bar dle normy EN 12842.