Zkušební zařízení

Vyrábíme zkušební zařízení pro pevnostní tlakové zkoušky výrobků, zkušební zařízení pro měření těsnosti výrobků, zkušební zařízení pro testování pevnosti výrobků v závislosti na silovém zatížení, zařízení pro měření tlakové ztráty při průtoku média.